Dnevne sobe i biblioteke

Da bi se postigla harmonija udobnosti i ljepote tako funkcionalno kompleksnog prostora, treba posebno voditi računa o uspostavljanju ravnoteže svih elemenata. Jedna od odlika STILLES-ovog programa, jeste namještaj po mjeri uz široke mogućnosti kojima se mogu uskladiti drugačiji stilovi kroz različite materijale.

Elegantne i moderne linije, kvalitetni materijali, ravnoteža formi, boja i rafiniranih detalja su elementi koji oplemenjuju dnevni boravak na najbolji mogući način, a sve to je opipljivo u STILLES-ovom salonu.

Living rooms and studies

In order to achieve the harmony of comfort and beauty of such a functionally complex space, one should particularly take into account the establishment of balance of all the elements. One of the features of STILLES program is the furniture made-to-measure with wide possibilities  with which different styles can be harmonized with different materials.

Elegant and modern lines, the balance of forms, colours and fine details are the elements which refine the area of the living room  in the best possible way, and all of this is tangible in STILLES showroom.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!